DREWNOLIT

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Informujemy, że do dnia 07.07.2014 roku do godziny 17:00 wpłynęły do Nas trzy ważne oferty na wykonanie prac remontowo ­ budowlanych w ramach Projektu Nr LGD4/LPK/IUT/38/2014 pn: "Adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki – Modrzewiowy Zdrój" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej."EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny"

DO POBRANIA

Pobierz plik
Oferta złożona przez Firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Balas Krzysztof ul. Pałacowa 4A, 24 – 103 Żyrzyn odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym. Ponadto została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny. W związku z czym realizacja zamówienia została powierzona wyżej wymienionemu Wykonawcy.