DREWNOLIT

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Informujemy, że do dnia 05.06.2015 roku do godziny 10:00 wpłynęły do Nas trzy ważne oferty dotyczące dostawy i montażu Groty Solnej oraz Jacuzzi w ramach Projektu Nr LGD-5/LPK/IUT/21/2014 pn: „Rozszerzenie oferty turystycznej kwatery – Modrzewiowy Zdrój” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”

DO POBRANIA

Pobierz plik
Oferta złożona przez Firmę AAJ COMPLEKS Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 124 lok. 93, 01-466 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu Ofertowym. Ponadto została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny, gwarancji i serwisowania. W związku z czym realizacja zamówienia została powierzona w/w Wykonawcy.

Protokół z wyboru ofert - PDF