DREWNOLIT

INFORMACJE

Ogłaszamy przetarg dotyczący wykonania prac budowlanych w zakresie infrastruktury turystycznej w związku z realizacją projektu pn.: "Adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki – Modrzewiowy Zdrój" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z Programu "EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny" Przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowo – budowlanych posesji oraz budynku mieszkalnego w Cezarynie w celu utworzenia jednego z niewielu punktu agroturystycznego w gminie Żyrzyn w powiecie puławskim.
Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu upływa w dniu 07.07.2014 roku o godzinie 17:00.

Osoba do kontaktu: Cezary Rułka Drewnolit Cezaryn 22 24 – 103 Żyrzyn Tel.: 607-040-097
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wzór oferty przedstawiony został w zapytaniu ofertowym, do pobrania poniżej.

DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe: PDF, DOC

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: PDF, DOC

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego: PDF, DOC