DREWNOLIT

INFORMACJE

Mamy zaszczyt ogłosić kolejny przetarg w zakresie infrastruktury turystycznej w związku z realizacją kolejnego projektu pn.: „Rozszerzenie oferty turystycznej kwatery – Modrzewiowy Zdrój” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”

Rozszerzenie oferty turystycznej polegać będzie na dostawie i montażu Jacuzzi w celach relaksacyjnych oraz Groty Solnej, czyli miejsca(pomieszczenia) zbudowanego z brył solnych oraz soli morskiej, mikroklimat panujący w takiej grocie wpływa leczniczo i kojąco na ciało i umysł człowieka.

Przedstawiamy Zapytanie Ofertowe dotyczące montażu Groty Solnej oraz Jacuzzi w istniejącym budynku w Modrzewiowym Zdroju.
Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu upływa w dniu 05.06.2015 roku do godziny 10:00.
Osoba do kontaktu:
Cezary Rułka Drewnolit
Cezaryn 22
24 – 103 Żyrzyn
Tel.: 607-040-097
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wzór oferty przedstawiony został w zapytaniu ofertowym, do pobrania poniżej.

DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe: PDF, DOC

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: PDF, DOC